شرکت خدمات کاردر ارتفاع تابان

شستشوی نما

مجموعه ما بادر اختیارداشتن نیروهای مجرب و کارااین توانایی رو دارد که کلیه نماهای ساختمان ها اعم از سند پلاست و شیشه را شستشو نماید .

شرکت خدمات کاردر ارتفاع تابان

خدمات راپل

شرکت خدمات تابان کلیه فعالیت های خود را به کمک راپل انجام می دهد که با کمک آن دیگر نیازی به نصب داربست و سازه ای نمی باشد.

شرکت خدمات کاردر ارتفاع تابان

پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک کردن پیچ های نما به منظور جلوگیری از ریزش سنگ هایی که در نمااستفاده شده است که از پیچ مخصوص سنگ استفاده می شود

شرکت خدمات کاردر ارتفاع تابان

ترمیم نما

یکی دیگر از خدمات مجموعه خدمات تابان ترمیم بخش هایی از ساختمان که بر اثر حادثه و یا آب و هوا اسیب دیده است

انجام کار به صورت گروهی

انجام کار به صورت گروهی

شرکت خدمات تابان
انجام کاردر ارتفاع های بسیار زیاد

انجام کاردر ارتفاع های بسیار زیاد

شرکت خدمات تابان

خدمات ما

پوشاندن درزهای انقطاع

پوشاندن درزهای انقطاع

دزر انقطاع به درز های و فواصل بین ساختمان ها گفته میشود که یکی از کا رهایی که این مجموعه آنرا انجام می دهد پوشاندن این درزها در ارتفاع ودرساختمان های بلند می باشد
رنگ آمیزی

رنگ آمیزی

اگر رنگ نمای ساختمان و یا رنگ پنجره ساختمان به هر دلیلی خراب شده باشد ما بدون نیاز به داربست این مشکل را برطرف می کنیم
شستشوی با سندپلاست

شستشوی با سندپلاست

برخی از ساختمان ها در نمای خود علاوه بر شیشه دارای سطوح فلزی است که از سندپلاست برای رنگ آمیزی و برطرف کردن ناهمواری آن استفاده می شود.
نورپردازی نما

نورپردازی نما

نور پردازی ساختمان ها و برج های بلند نیز از کا رهای است که مجموعه خدمات کار در ارتفاع تابان با داشتن کادری مجرب با نحو احسن و با صرصه جویی در وقت و هزینه انجام می دهد